VANEDANNENDE MEDICIN

Vi tilbyder hjælp til nedtrapning af den afhængighedsskabende medicin.

Minimum en gang om året skal alle patienter, som får vanedannende medicin, til samtale om medicinen, hvor der lægges fremadrettet plan – og hvis muligt – laves en plan for nedtrapning/udtrapning.

Brug af afhængighedsskabende medicin kan have indflydelse på evnen til at køre bil og betjene maskiner. I en del tilfælde er det derfor et lovkrav, at lægen anbefaler kørselspause, og i enkelte tilfælde kan behandlingen medføre frakendelse af kørekort – dette gælder specielt erhvervskørsel.

 

Retningslinjerne i Lægeklinikken betyder således, at vi:

  • Altid er tilbageholdende med ordination af afhængighedsskabende medicin.
  • Altid vil forsøge udtrapning af etableret behandling i henhold til retningslinierne, også hvis denne er mangeårig.
  • Altid giver kørselsforbund såfremt der er lægefaglig indikation herfor.
  • Som udgangspunkt kun fornyr recepter på afhængighedsskabende medicin ved konsultation, dvs fremmøde i klinikken

 

Eksempler på vanedannende medicin:

  • Opioider (herunder morfin, codein, fentanyl, methadon, oxycodon, tapentadol, tramadol, buprenorphin og nalbuphin).
  • Anxiolytika og hypnotika/sedativa (herunder benzodiazepiner og andre lægemidler med lignende virkning, herunder zopiclon og zolpidem samt visse antihistaminer og antiepileptika med anxiolytisk virkning).
  • Visse lægemidler med centralstimulerende virkning (herunder centralstimulerende lægemidler indregistreret til behandling af narkolepsi og hyperkinetisk forstyrrelse/ADHD).
     

 

Sundhedsstyrelsen har udgivet en folder om vanedannende medicin

Se folder her

 

Folderen giver viden om, hvad vanedannende medicin er, hvilke bivirkninger der er ved medicinen, og hvorfor der skal være en plan for behandlingen. Desuden indeholder folderen information om, hvordan udtrapning af medicinen kan foregå og om mulige alternativer til vanedannende medicin.